< Tilbake til Skogtunet Kruttverket

Vi bygger. Du bor!

Vi i Bakke AS løser boligdrømmen for våre kunder på beste måte, til riktig pris og avtalt tid. Vi har et nøkkelferdig produkt og en omfattende pakke som gjør at du som kunde kun trenger å ta med deg flyttelasset før du begynner å bo! Vår visjon er: »Vi bygger, du bor».

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en betydelig tomteportefølje innenfor forretningsområdene småhus, feltutbygging og leilighetsprosjekter. Til prosjektene for store feltutbygginger tar konsernet hånd om store deler av verdikjeden. For eksempel utvikler vi alle boligene vi selger selv,  vi bygger elementene på egen fabrikk og sier oss ikke ferdig før plenen er lagt i hagen.

– Vi tar nøkkelferdig bolig helt bokstavelig, sier Morthen Bakke i Bakke AS. – Det betyr at når du kjøper et hus fra oss, skal du kun trenge å ta med deg tannbørsten og flytte rett inn uten å måtte forholde deg til verken halvferdige oppkjørsler eller uteplasser som ser ut som et jorde.

Alle skal sove godt

Bakke AS ble etablert i 2003 og har siden den tid vokst til en bedrift med over 80 ansatte og en plassering på 39. plass blant Norges 100 største virksomheter innen bygg og anlegg i 2016. Morthen Bakke mener suksessen skyldes at de hele tiden har hatt full kontroll på hele byggeprosessen, fra tegnebordet til folk flytter inn.

– Vi bygger hus for folk flest. Det vil si folk med helt normale jobber og inntekter og som gjerne har en familie de skal forsørge. Derfor er det så viktig at husene de bor i er problemfrie og solide og blir et hjem der både store og små kan vokse og ha det bra. En konsekvens av dette er at vi må ha kontroll på alle deler av prosessen for å være sikre på at boligene holder den kvaliteten vi lover de som skal bo i dem. Du kan si det slik at vi vil at både de som kjøper og vi som bygger skal sove godt om natten.


Full kontroll

For å opprettholde den kvaliteten de lover kjøperne sine, har Bakke AS etablert egen elementfabrikk på Aurskog, noe som er uvanlig i Norge.

– Å ha egen fabrikk der man produserer elementene er relativt uvanlig i Norge, noe som egentlig er litt rart siden fordelene er så åpenbare for både byggherre og kjøper. For det første blir alle deler av huset produsert i et kontrollert og tørt miljø, og for det andre er det alltid de samme som bygger husene. Dette gjør at de kjenner alle hustypene like godt som sine egne hjem, og sjansen for feil og mangler reduseres drastisk.


Null feil
Bakke AS tegner og utvikler også selv alle hustypene og har i årenes løp etablert gode samarbeid med underleverandører for grunnarbeid, tømring og alt det andre som trengs før nøkkelen kan settes i låsen.

– Vi har satt oss et ganske hårete mål for boligene vi bygger, og det er at de skal ha null feil. Derfor har vi ikke en svær katalog med ulike modeller, men holder oss til en fem–seks modeller som vi perfeksjonerer. Den samme holdningen har vi til underleverandørene våre. Poenget vårt er ikke å presse priser eller å utnytte konjunkturer, men å være stabile og holde høy kvalitet over tid. På den måten slipper vi å kutte hjørner eller kjappe løsninger fordi vi har full kontroll og oversikt, noe jeg tror historien vår med jevn vekst i både gode og mindre gode tider viser.


Veien videre

Bakke AS har hatt tretten gode år og ser ingen grunn til at det ikke skal bli tretten gode år til. Minst. De siste årene har imidlertid utvikling av leiligheter blitt stadig viktigere for bedriften og står nå for mer enn halvparten av aktiviteten.

– De siste fem–seks årene har vi sett en tydelig trend mot at det utvikles flere leiligheter enn boligfelt. Vårt nedslagsfelt har grovt regnet vært langs E6 fra Hamar til Moss, eller det vi kan kalle randsonen av Oslo. Kanskje er det fordi boligprisene stiger for mye slik at de yngre som tidligere kunne flytte rett inn i enebolig eller rekkehus når de skulle stifte familie, først må innom en leilighet. Eller så er det fordi flere foretrekker leilighet fremfor hus og hage. Det er ikke godt å si, men vi skal i alle fall være med på denne utviklingen og tilby hel ved også innen leilighetsmarkedet.


Kontakt oss her< Tilbake til Skogtunet Kruttverket